Liczba odwiedzin strony: 30699 Osób na stronie: 12
 

Krzysztof Hoffman 
Kancelaria radcy prawnego

 
Dziennik Ustaw 2009 Nr 93 poz. 766 - Sposób ustalania wysokości czynszu dzierżawnego w umowach zawieranych ze spółkami w trybie bezprzetargowym
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 21 maja 2009 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości czynszu dzierżawnego w umowach zawieranych ze spółkami w trybie bezprzetargowym (Dz. U. z dnia 17 czerwca 2009 r.) Na podstawie art. 39a ust. 8 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1700, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i Nr 42, poz. 340) zarządza się, co następuje: §   1.  1. W umowach zawieranych ze spółkami, o których mowa w art. 39 ust. 2 pkt 5 i ust. 3 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, zwanej dalej "ustawą", roczny czynsz dzierżawny ustala się jako sumę czynszu należnego od poszczególnych składników przedmiotu dzierżawy, stosownie do art. 39a ust. 2-4 ustawy. 2. Czynsz, o którym mowa w ust. 1, ustala się, przyjmując do przeliczeń średnią krajową cenę skupu pszenicy wskazaną w obwieszczeniach Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłaszanych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" za półrocze poprzedzające ogłoszenie wykazu nieruchomości, o którym mowa w art. 28 ust. 1 w związku z art. 38 ust. 2 ustawy, zwanego dalej "wykazem". §   2.  1. Roczny czynsz dzierżawny wynosi od:   1)   użytków rolnych, z wyjątkiem gruntów, o których mowa w pkt 3 i 4 - równowartość pieniężną ilości pszenicy określonej w tabelach stawek czynszu dzierżawnego od użytków rolnych stanowiących załącznik do rozporządzenia;   2)   budynków i budowli, z zastrzeżeniem pkt 3 i 4 - 0,6 % wartości początkowej;   3)   następujących składników obiektu stawowego typu karpiowego: a)  gruntów pod stawami - 27,5 % iloczynu średniej wieloletniej wydajności naturalnej ustalonej przez eksperta z zakresu rybactwa stawowego, wyrażonej w kilogramach ryb...
Monitor Polski 2007 Nr 96 poz. 1054 - RFN-Polska. Porozumienie o włączeniu przejścia granicznego Sieniawka - Zittau-Nord (B178) do załącznika nr 2 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rz
POROZUMIENIE z dnia 29 sierpnia 2007 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o włączeniu przejścia granicznego Sieniawka - Zittau-Nord (B178) do załącznika nr 2 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o przejściach granicznych i rodzajach ruchu granicznego, sporządzonej w Bonn dnia 6 listopada 1992 r. (M.P. z dnia 21 grudnia 2007 r.) Ambasada Republiki Federalnej Niemiec Warszawa Sygn. akt: Wi 451.00/1 Zittau - Sieniawka Nota nr 376/2006 Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej Nota werbalna Ambasada Republiki Federalnej Niemiec, w nawiązaniu do uzgodnień z posiedzenia niemiecko-polskiej Komisji ekspertów ds. przejść granicznych, które odbyło się w dniach 11 i 12 maja 2005 r. w Poczdamie, oraz w nawiązaniu do artykułu 3 ustęp 2 Umowy między Rządem Republiki Federalnej Niemiec a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o przejściach granicznych i rodzajach ruchu granicznego z dnia 6 listopada 1992 r., zwanej dalej "Umową", ma zaszczyt zaproponować Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej zawarcie Porozumienia między Rządem Republiki Federalnej Niemiec a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o włączeniu przejścia granicznego Zittau-Nord (B178) - Sieniawka do załącznika nr 2 wyżej wymienionej Umowy, w następującym brzmieniu:   1.   Pod liczbą porządkową 9 załącznika nr 2 do Umowy wprowadza się następujące zapisy: rubryka 1: 9 rubryka 2: Zittau-Nord (B178) - Sieniawka rubryka 3: drogowe rubryka 4: osobowy, towarowy rubryka 5: Zittau Republika Federalna Niemiec   2.   Rejestrację niniejszego porozumienia w Sekretariacie Organizacji Narodów Zjednoczonych zgodnie z artykułem 102 Karty Narodów Zjednoczonych niezwłocznie po jego wejściu w życie spowoduje Strona niemiecka. Strona polska zostanie poinformowana o dokonanej rejestracji z podaniem numeru...
KRS 0000350002 - EURO - OPAL SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
EURO - OPAL SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2010-03-01 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
ŚLĄSKA 151 32-080 ZABIERZÓW ZABIERZÓW KRAKOWSKI MAŁOPOLSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000350002
KRS 0000350001 - PRAWOPLUS SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
PRAWOPLUS SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2010-02-26 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
PL. WOLNOŚCI 7 50-071 WROCŁAW M. WROCŁAW M. WROCŁAW DOLNOŚLĄSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000350001
KRS 0000350000 - MSZ RACING SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
MSZ RACING SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2010-02-26 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
AL. STANÓW ZJEDNOCZONYCH 51 02-048 WARSZAWA M.ST. WARSZAWA M.ST. WARSZAWA MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000350000
KRS 0000349999 - MERIDION SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
MERIDION SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2010-03-04 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
SIENKIEWICZA 22/413 60-818 POZNAŃ M. POZNAŃ M. POZNAŃ WIELKOPOLSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
781-184-83-31 301376301 0000349999
KRS 0000349998 - WANT SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
WANT SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2010-02-26 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
KORCZAKA 12 83-110 TCZEW TCZEW TCZEWSKI POMORSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000349998
© 2010, Wszelkie prawa zastrzeżone radca prawny Chojnice HOME | O MNIE | SPECJALIZACJE | GODZINY PRACY | GALERIA | DOJAZD | KONTAKT
Krzysztof Hoffman Kancelaria radcy prawnego
adwokat pomorskienotariusz pomorskiekomornik pomorskiesyndyk pomorskieuczelnia prawnicza pomorskieprawnik pomorskieprawnikReklama